Galleri

Kom med forslag til billeder her!

Ro-Maraton i klubben februar 2020

"FEST I VAND" - Juni 2019

Generalforsamling 2019

-Valg af dirigent: Ingolf Olsen

-Ingen fuldmagter

-Formandens beretning:

Lotte Møller havde roet 1225km og Jesper Böttcher havde roet 937km. Ialt blev der roet 7704km. Tak til klubbens romedlemmer for en flot rosæson.

Der lød en tak til dem der har hjulpet til med at klargøre vore robåde, og en tak til Husudvalget (m. hjælpere) med de kulinariske måltider i årets løb.

En tak til alle der hjalp med ved Marineforeningens Julemesse, hvor det kun blev til en lille skilling til klubkassen år. 

Efter gennemgang af regnskabet 2018, resulterer det i et lille underskud på rundt regnet 350kr.

Alle i bestyrelsen ønskede genvalg, pånær næstformanden. Her er Jan Kofoed trådt til, i stedet for Leif Eskildsen.

Båden "Avatare" kom forbi Grenaa Havn i stille vand. - Sommer 2018 - 11. juli

RING NU PÅ 25 37 10 37

Overskrift