Er under udarbejdelse.

"Roklubbens 10 bud"

  1. Hold dine aftaler
  2. Vær præcis
  3. Ryd op efter dig
  4. Vær behjælpelig over for nye medlemmer
  5. Værn om materiellet
  6. Hjælp om udvalgene
  7. Hold dig i "ro form"
  8. Vær betænksom over for andre
  9. Repræsenter roklubben på en værdig måde
  10. Husk! kun en tåbe frygter ikke havet