GRENAA ROKLUB!

  • Inrigger
  • Sculler
  • Kajak

"Ro-motion - er god motion" - både for krop og sjæl.

 

Grenaa Roklub er en gammel roklub fra 1937 med ca. 80 ro-medlemmer.

 

Vi er en af de roklubber der syntes, at det er sjovt at opleve at ro i de gamle træ-inriggere helt tilbage fra 1948. Det er ren nostalgi. Men klubben er meget andet end roning. Det er også hyggeligt samvær og gode oplevelser med andre mennesker.

I vinter-halvåret er vi gode til at finde på forskellige aktiviteter i klubben. Det kommer kun an på hvad fantasien og interesserne kan give af muligheder.

 

Vi har klubaften hver onsdag fra kl.19 - 21?

 

 

VIGTIGT NYT!

VIGTIG INFORMATION TIL GRENAA ROKLUB´S MEDLEMMER

VIGTIG INFORMATION TIL GRENAA ROKLUB´S MEDLEMMER - (kan også findes på facebook / klik på facebook ikonet nederst på denne side)

Sidste nyt fra formand/bestyrelsen

 

Vigtig information til Grenå Roklubs medlemmer.
 
DFfR anbefalinger til roklubber om Covid19
DFfR anbefaler, at Roklubber følger Regeringens råd meget nøje.
Via mail fra DFfR, henstilles der til,
“at alle roklubber følger Statsministeriets anvisninger, hvor det opfordres til, at man indstiller indendørsidrætsaktiviteter de næste 14 dage".
Regeringens opfordring går på indendørs idræt, men DIF anbefaler desuden sine specialforbund også at aflyse udendørs idrætsforeningsaktiviteter i samme periode, for at støtte op om bestræbelserne på at dæmpe udbredelse af smitten.
 
”Det er en situation, som er uden fortilfælde for idrætten, og som ingen har kunnet forestille sig eller forberede sig på. Der ligger nu et vigtigt arbejde foran os alle, med at skabe et overblik og finde løsninger i et samarbejde med myndigheder, forbund og idrætsforeninger’” udtaler Morten Mølholm, direktør for Danmarks IdrætsForbund.
DFfR anbefaler, at Statsministeriets og DIFs anvisninger følges nøje. Det vil sige, at planlagte aktiviteter i klubregi anbefales aflyst indtil videre for de næste 14 dage.
 
Det betyder:
* At indendørsaktiviteter herunder blandt andet roklubbens gymnastik og holdroning aflyses.
* At der ikke afholdes sociale arrangementer med et antal deltagere på mere end regeringens anvisninger. Samlinger bør i videst mulige omfang begrænses.
* At Roklubbens omklædningsfaciliteter i videst mulige omfang ikke benyttes.
* At roning på vand indtil videre aflyses og kun i særlige tilfælde tillades. Den enkelte roklub og atlet skal overholde myndighedernes anvisninger vedr. hygiejne.
* Er der særlige grupper i klubben, som fx kaproere, der har behov for træning, må klubbens bestyrelse i det konkrete tilfælde tage stilling til om det kan foregå på en forsvarlig måde. Evt. ved at der gives mulighed for at låne ergometre med hjem.
 
For en del klubber vil det konflikte med den planlagte standerhejsning (den 28. marts 2021). Standerhejsning er en markering af sæsonstart. Normalt markeres denne overgang fra træning på land til træning på vand ved at klubbens medlemmer samles, formanden afholder en tale og der er frokost og måske en tur på vandet.
DFfR henstiller til, at roklubber tænker nye måder at foretage markeringen.”
 
Betydning for Grenå Roklub:
 
*Arrangementet med Poul-Erik Jensen d. 26/3 - aflyses
*Standerhejsning udsættes. - Anden dato kommer senere.
*Der vil ikke være klubaften i perioden.
*Træning og samvær i klubben stoppes.
*De sidste svømmeprøver udsættes, da svømmehallen er lukket.
På vegne af bestyrelsen, beder jeg klubbens medlemmer respektere ovenstående.
Der er ikke på nuværende konstateret tilfælde af Corona-virus i klubben.
Eventuelle spørgsmål henvises til undertegnede.
 
Mvh Jan Kofoed
Formanden.
 
24-10-20:

Alle arrangementer resten af året er aflyst pga. restriktioner mod forsamlingspåbud fra sundhedsstyrelsen. 

Ved evt. ændringer vender vi tilbage.

Bestyrelsen

 

Seneste anbefalinger fra DFfR vedr. COVID-19 og coronavirus 

Se mere på DFfR hjemme side.

Yderliger vigtig info fra formanden:
 
Der er Ingen klubaften om onsdagene den næste tid .
Som i jo nok ved, er der kommet nye retningslinjer, bl.a. nyt forsamlings påbud. - Max. 10 personer i klubben af gangen.
 
*Baderummene på øverste etage må ikke bruges.
Vi anbefaler, at bade hjemme. Hvis I vil i bad i klubben, skal I bruge badet ved saunaen.
 
*Omklædningsrummene på 1. Sal må ikke benyttes, så
- Kom omklædt til træning, når vi starter op igen.
 
Husk afstand, sprit af, god hygiejne og aftørring af flader og motions redskaber efter brug.
 
- Har sagt det mange gange og gør det igen - Pas på hinanden.
Vores fællesspisning og div. arrangementer er aflyst resten af året. I må gerne bruge klubben. ( pt. Dog Max. 10 personer sammen)
 
Kom ned og træn og fordel jer over ugen.
 
Husk, at få lavet nogle aftaler med hinanden og få de nye med, så kommer vi også stærkt igennem den sidste del af året.
 
Ang. ro ergometertræning, vil der komme en seddel op, hvor dem som kan tænke sig at komme på et hold, kan skrive sig på. Så får vi lavet en god plan, hvor vi prøver at tilgodese jeres ønsker
 
Er der spørgsmål så kontakt os gerne.
 
08-12-2020
 
Som alle nok ved spreder corvid-19 sig kraftigt.
 
I den forbindelse skal vi være meget på vagt og passe på sig selv og hinanden. Vi fortsætter med at holde åbnet for træning til andet bliver meldt ud, de retningslinjer vi allerede har fra DFfR er stadig gældende.
Vi tilføjer dog følgende....
Har man ledige pladser på et hold, må de ikke tilbydes til andre.
Dette for at undgå at vi blander os mere end højst nødvendigt.
Vil I vide mere, anbefales det at gå ind på DFfR hjemmeside og følge med i udviklingen.
 
Mvh bestyrelsen. 
03-02-2021
 
Som I ved, er der nedlukning af Grenaa Roklubs aktiviteter indtil videre. Det gælder derfor også vores generalforsamling i klubben. Generalforsamlingen i Grenaa Roklub vil derfor være udskudt. 
 
Der gives besked fra bestyrelsen om den endelige fastlagte dato, så snart den er på plads.
 
Mvh bestyrelsen. 

Pressemeddelelse

Med hjælp fra DIF og DGI's foreningspulje kan Grenaa Roklub nu tilbyde ro-spinning.

 

Roklubben i Grenaa har fået kr. 50.000 i støtte fra DIF og DGI's foreningspulje. Med bevillingen kan Grenaa Roklub se frem til at komme i gang med ny vinteraktivitet: Ro-spinning i ro-ergometer. Grenaa Roklub har længe ønsket at skabe en ro-relateret vinteraktivitet, som kan dyrkes af alle medlemmer uanset alder.
Formand, Jan Kofoed, ser især frem til at Grenaa Roklub nu kan tilbyde ro-motion hele året:
”Roklubben forventer at kunne tilbyde ro-motion i klubhuset i vinterhalvåret, hvor det af naturlige
årsager ikke er muligt at dyrke rosport på vandet direkte ud i Kattegat”.
I Grenaa Roklub glæder formanden og de knap hundrede medlemmer sig over at kunne komme i gang med projektet – og forhåbentlig byde velkommen til en masse nye ansigter i foreningen.

 

 

Standerhejsning 2021

Standerhejsning 2021
 
Standerhejsning i Grenå Roklub       
d. 27-3-2021 kl. 14.00


Da der stadig er lukket for indendørs aktivitet, foregik arrangementet udenfor.
Klubben var vært med kaffe og boller.
Friske roere fik sig en tur enten i havnen eller ud til "Det gule hus".

Husk at tidligere retningslinjer med vask af båd og afspritning gælder stadig.
Husk at holde afstand og pas på hinanden.
Og HUSK at skrive jer i kalenderen.
 
Ang. svømmeprøver gives der disp. igen i år.
 
God fornøjelse.
Bestyrelsen.
 

Standerstrygning d. 24. oktober 2020

Klubaften onsdag d. 17. juni 2020

Dansk Forening for Rosport

13-05-19

Hvad er sportsroning?

"Hvad er Sportsroning?"

Klik på den lille blå firkant under teksten her eller...

kopiér dette link ind i din browser og se videoen:

https://www.youtube.com/watch?v=Pywb5A0bXLk&utm_source=DFfR+Nyhedsbrev&utm_campaign=5cbd914776-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_09_10_19&utm_medium=email&utm_term=0_5a82f2ef4d-5cbd914776-559762425

 

Prøv noget nyt - prøv eRoning.dk

13-05-19

Prøv noget nyt - prøv eRoning.dk

 

Klik på den lille blå firkant under teksten her eller...

kopiér dette link ind i din browser og se videoen:

(304) eRoning, spot4 - YouTube

Vil du vide mere om roning, så gå ind på www.roning.dk


NYHEDER


Hjemmetræning - se nederst på siden eller se flere programmer på www.roning.dk

GRENAA ROKLUB

VELKOMMEN TIL GRENAA ROKLUB!

Vil du være ny ro-medlem i klubben

For at begynde som roer, skal du opfylde nogle punkter:

- for at deltage i roning kræves det, at du aflægger en svømmeprøve 1 gang om året. Den består af 300m/600m u. pause og derefter træder vande i 2 min.

Børn skal være fyldt 12 år.

Så er du klar til den kommende ro-sæson!

- bliv medlem - se under "Kontakt os".

Kontingent er 700kr pr.halve år for alle medlemmer.

Obs! For nye ro-medlemmer er roinstruktion med start fra uge 23.

Af sikkerhedsgrunde anbefaler vi at nye roere begynder først med at ro fra denne uge pga. at vandet i Kattegat kan være lidt utilregneligt, og at der derved vil opstå mindre chance for den nye roer at komme på vandet.

Se evt. under "Kontakt os" for instruktørplan samt yderligere oplysninger.

ROSÆSON 2020

Nye vigtige informationer fra roklubben.

 

Rosæson 2020

Start: standerhejsning 2020 d. 13. juni- grundet COVID19

Desuden udsættes ligeledes klubaften i april og maj til juni-måned 2020.

Obs! fra 01. maj til 26. august er start kl.19 - omklædt!

Obs! fra 26. august til 30. september er start kl.18.30 - omklædt!

Obs! fra 30. september til standerstrygning d. 24. oktober mødes vi efter aftale - omklædt!

Derudover er der mulighed for en hyggelig morgenrotur tirsdage og fredage kl.9. Man mødes omklædt i roklubben.

Solopgang- og solnedgangstabel for rosæson 2020, forefindes i bådshallen v. pulten.

I tidsrummet 1. maj til 30. september (begge dage inkl.), må der roes hele døgnet rundt.

Husk at medbringe lygte!

AKTIVITETER

Obs! Se endvidere under fanebladet "Kalender".

 

Aktiviteter i klubben:

NYT i Roklubben:

 

 

Vinterbadning i roklubben 

Rogængerne i november

Vintertræning

 

 

 

 

Roture i 2020:

Her vil fremgå hvilke roture du/I kan tilmelde jer til i andre roklubber end Grenaa Roklub.

 

 

Dansk Forening for Rosport

13-05-19

Hjemmetræning

Hjemmetræning for ro-medlemmer

Et Eksempel er vist herunder.

Program 7
Del 1 - så hurtigt som muligt:
30s planke + 20 lunges + 10 dips + 20 sit-ups
30s planke + 18 lunges + 9 dips + 18 sit-ups
30s planke + 16 lunges + 8 dips + 16 sit-ups
30s planke + 14 lunges + 7 dips + 14 sit-ups
30s planke + 12 lunges + 6 dips + 12 sit-ups
30s planke + 10 lunges + 5 dips + 10 sit-ups

Del 2 - så hurtigt som muligt:
6 runder af 16 squats + 8 armstrækkere

UDFØRELSE
Del 1
Du skal lave 6 runder øvelser i træk og gennemfører dem så hurtigt som muligt. Hver runde startes med 30 s planke. Herefter kommer lunges, dips og situps. Gentagelser for lunges dips og situps falder for hver runde (se ovenstående).

Afslut med et par minutters pause inden del 2.

Del 2
Du skal lave 6 runder øvelser i træk og gennemfører dem så hurtigt som muligt. Hver runde består af 16 squats og 8 armstrækkere, gentagelser er de samme hver runde.

GOD FORNØJELSE :o)

 

Se evt. mere inde på Facebook/Instagram/Roning.dk

 

Klik evt. på den lille, blå, flade firkant her under, så kan du se hjemmeprogram på film på YOUTUBE.

 

 

Kom og få en snak med os i klubben. Vi har klubaften onsdag aften i hver uge

eller ring til os

Tlf. nr. 25 37 10 37