VINDSTYRKETABELLEN

Vindstyrke  m/s Knob >km/t Mls/hr
Betegnelse 
På land På vand
12 >32,6 >63 >117 >73 Orkan Voldsomme
Ødelæggelser
Luften fyldt med skum, 
der forringer sigten 
væsentligt
11 28,5-32,6 56-63 103-117 64-73 Stærk storm Talrige 
ødelæggelser
Umådeligt høje bølger - 
havet dækket af hvide
skumflager - sigten forringet
10 24,5-28,4 48-55 89-102 55-64 Storm Træer rives op
med rode, betyde-
lige skader på
huse
Meget høje bølger - 
næsten hvid overflade -
skumsprøjt påvirker udsigten
9 20,8-24,4 41-47 75-88 47-55 Stormende kuling Store grene knækkes -
tagsten blæser ned
Høje bølger, hvor toppen
vælter over - skumsprøjt
kan påvirke sigten
8 17,2-20,7 34-40 62-74 39-47 Hård kuling Kviste og grene
brækkes af - besværligt at
gå mod vinden
Ret høje, lange bølger
bølgekammen brydes til
skumsprøjt
7 13,9-17,1 28-33 50-61 31-39 Stiv kuling Større træer bevæger 
sig - trættende at gå
mod vinden
Hvidt skum fra brydende 
bølger føres i striber i 
vindens retning
6 10,8-13,8 22-27 39-49 24-31 Hård vind Store grene bevæger sig Store bølger - hvide
skumtoppe overalt
5 8,0-10,7 17-21 29-38 18-24 Frisk vind Små løvtræer svajer lidt Middelstore langagtige
bølger med mange skum-
toppe, evt. skumsprøjt
4 5,5-7,9 11-16 20-28 12-18 Jævn vind Støv og papir løftes - 
kviste og mindre grene
bevæger sig
Mindre bølger med
hyppige skumtoppe
3

3,4-5,4 

7-10 12-19 7-12 Let vind Blade og små kviste bevæger
sig. Vimpler løftes
Småbølger, hvor toppe
brydes, glasagtigt skum
2 1,6-3,3 4-6 6-11 4-7 Svag vind Små blade bevæger sig Ganske korte små-
bølger, som ikke brydes
1 0,3-1,5 1-3 1-5 1-4 Næsten stille Røgen viser netop 
vindens retning
Små krusninger 
uden skum
0
0,0-0,2
<1 <1 <1 Stille Røg stiger lige op Havet er 
spejlblankt