Priser som gæst i vores roklub.

Overnatning: 30 kr pr. deltager pr. nat.

Rosæde: 30 kr pr. deltager

Kun for medlemmer af DFfR