"Roklubbens 10 bud"

  • Hold dine aftaler
  • Vær præcis
  • Ryd op efter dig
  • Vær behjælpelig over for nye medlemmer
  • Værn om materiellet
  • Hjælp om udvalgene
  • Hold dig i "ro form"
  • Vær betænksom over for andre
  • Repræsenter roklubben på en værdig måde
  • Husk! kun en tåbe frygter ikke havet